Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zwanego dalej „Sklepem” odbywa się w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą "RECEPTOR" mgr biologii Ewa Gorol z siedzibą w 44-120 Pyskowice, ul. Dąbrowskiego 2 ;NIP 631-135-48-90, Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr II/398/2010; nr konta: mBank 95 1140 2004 0000 3202 6969 5900  

2. Sklep prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.toksyny.com.pl , których firma jest właścicielem

3. Każdy klient, rejestrując się jako użytkownik Sklepu i dokonując zamówienia towaru akceptuje warunki korzystania ze Sklepu oraz zasady ochrony Danych Osobowych zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Niniejszy Regulamin jest aktualny od dnia 1.7.2020r

II. Oferta

1. Za pośrednictwem Sklepu odbywa się sprzedaż towarów, w tym suplementów diety, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Aktualna oferta dostępnych produktów dostępna jest na stronie internetowej Sklepu toksyny.com.pl/sklep/, zwaną dalej Stroną Sklepu a ceny poszczególnych towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

3. Sklep zastrzega, że niektóre produkty, pomimo, że występują na Stronie Sklepu, mogą być chwilowo niedostępne z uwagi na brak ich dostępności u producenta lub dystrybutora. O takiej sytuacji klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną niezwłocznie po złożeniu zapytania o dostępność produktu lub złożeniu zamówienia. Produkty oznaczone "na zamówienie" będą dostarczane wg kolejności zamówień. Sklep zastrzega, że dla tych produktów zamówienia złożone do 10-tego każdego miesiąca będą zrealizowane w pierwszym tygodniu miesiąca następnego, natomiast produkty zamówione po 10-tym danego miesiąca będą dostarczane najpóźniej po 50 dniach. Dotyczy to preparatów specjalnych, które producent realizuje tylko na indywidualne zamówienie. Produkty te nie podlegają zwrotowi.

4. Ceny produktów podane na Stronie Sklepu obowiązują w chwili złożenia zamówienia. Nie zawierają one kosztów dostawy towaru do Zamawiającego.

5. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu nakłada na Kupującego obowiązek zapłaty ceny oraz kosztów dostawy towaru, o czym Kupujący będzie dodatkowo informowany przed złożeniem zamówienia na produkty.

6. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany treści oferty, w szczególności w zakresie dotyczącym ceny produktów, warunków promocji oraz listy towarów objętych promocją. Zmiany w treści oferty mogą być również spowodowane zmianą opakowań poszczególnych produktów.

7. Ilość towarów objętych promocją jest ograniczona, zaś realizacja zamówień na towary w ofercie promocyjnej nastąpi zgodnie z kolejnością złożonych zamówień aż do wyczerpania zapasów. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży produktu promocyjnego w przypadku wyczerpania asortymentu objętego promocją, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

8. Sprzedaż towaru dokumentowana jest paragonem, a na wyraźne życzenie klienta może zostać wystawiona faktura.

9. Produkty widniejące na fotografiach zmieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą wizualnie różnić się od ostatecznie sprzedanych dla klienta ze względu wprowadzane przez producenta zmiany szat graficznych opakowań lub ich wielkości/pojemności.

10. Sklep zastrzega, że wszystkie opisy produktów i zdjęcia zamieszone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i mogą różnić się od opisów podawanych przez producenta.

11.Wszystkie widniejące na stronie internetowej nazwy produktów, znaki towarowe i elementy graficzne są własnością odpowiednich firm i instytucji i podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

III. Zamówienia

1. Klient składa zamówienia po zarejestrowaniu się w Sklepie z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Proces rejestracji polega na udostępnieniu prawdziwych danych: imienia i nazwiska, danych adresowych, w tym adresu email oraz numeru telefonu  oraz akceptacji Regulaminu.

2. Brak którejkolwiek z w/w informacji może spowodować odmowę realizacji zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych przy rejestracji. Ponadto Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w toku rejestracji dane są niepełne lub nieprawdziwe.

3. Sklep ma prawo dokonywać dodatkowej weryfikacji każdego złożonego zamówienia, w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego złożenia, w tym poprzez kontakt telefoniczny z klientem.

4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów przerw związanych z konserwacją lub aktualizacją oprogramowania. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemu powstałe poza jego siedzibą. Ponadto Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia korzystania z oferowanych usług. Sklep zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub odroczenia  realizacji zamówień w okresie urlopowym, o czym Klienci będą powiadamiani z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Wszelkie informacje dotyczące dostępności produktów, szczegółów zamówienia i jego realizacji udzielane są, po otrzymaniu pytania klienta, za pośrednictwem adresu e-mail sklep.receptor@poczta.onet.pl lub pod numerem telefonu 570654984.

6. Jakiekolwiek modyfikacje treści zamówienia bądź ustalanie szczególnych warunków jego realizacji możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail sklep.receptor@poczta.onet.pl lub pod numerem telefonu 570654984

7. Anulowanie lub rezygnacja z zamówienia możliwe są wyłącznie przed wysyłką towaru i może być wykonane za pośrednictwem adresu e-mail sklep.receptor@poczta.onet.pl lub pod numerem telefonu 570654984. Nie ogranicza to prawa klienta do odstąpienia od umowy po jej zawarciu na warunkach określonych w pkt. VI Regulaminu.

IV. Ceny

1. Wszystkie ceny towarów oferowanych w Sklepie są cenami w złotych polskich zawierającymi wszystkie wymagane przepisami prawa opłaty i podatki w stawce obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Wszystkie zmiany wysokości stawek podatków wpływają automatycznie na zmianę ceny towarów – w takim przypadku Sklep zawiadomi klienta najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym momencie i niezwłocznego uwzględniania tych zmian w aktualnej ofercie. Klient związany jest ceną towaru obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

V. Zapłata

1. Cena powinna być zapłacona w całości, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, w dacie potwierdzenia zamówienia przez Sklep lub w dniu odbioru towaru.

2. Formami płatności akceptowanymi przez Sklep są dwie formy:

a przelewem  na rachunek bankowy firmy RECEPTOR:  nr konta: "RECEPTOR" mgr biologii Ewa Gorol 44-120 PYSKOWICE, uk. Dąbrowskiego 2;  nr konta 95 1140 2004 0000 3202 6969 5900 

b. płatność gotówką przy odbiorze – płatność gotówkowa przy dostawie zamówionego towaru na Poczcie lub Kurierowi, a także przy osobistym odbiorze w siedzibie Sklepu;

3. W przypadku dokonywania wpłat na rachunek bankowy w tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia celem umożliwiania jednoznacznej identyfikacji wpłacającego i przesłać mailem lub listownie kopię dowodu zapłaty.

VI. Wysyłka towaru

1. Towar wysyłany jest do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia akceptacji i weryfikacji zamówienia przez Sklep, oraz otrzymania potwierdzenia zapłaty (w przypadku zapłaty przelewem). W okresie urlopów letnich (lipiec-sierpień) oraz w okresach przedświątecznych  termin wysyłki towaru może zostać wydłużony do 7 dni roboczych od akceptacji i weryfikacji zamówienia

2. Towar wysyłany jest, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zależności od wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej, co gwarantuje bezpośrednią dostawę pod wskazany przez klienta adres.

3. Koszty przesyłki krajowej wynoszą:

a) Koszt wysyłki preparatów Marion za pośrednictwem Poczty Polskiej

- 1-4 preparatów Marion: 17 zł  / przesyłka polecona  priorytet/

- 5-10 preparatów Marion: 19 złotych  / przesyłka polecona priorytet /

- 11-15 preparaty Marion: 21 złotych  / przesyłka polecona priorytet/

- od 16 preparatów  wysyłka jest gratisowa, jeśli przy zamówieniu grupowym powyżej 15 preparatów całość jest wysyłana na jeden adres. .  

 - za pośrednictwem Poczty Polskiej –   przesyłka, paczka   powyżej 3 kg - uzgadniamy telefonicznie

 Zryczałtowana opłata dodatkowa za przesyłkę pobraniową poprzez Pocztę Polską wynosi 6 zł

b. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – koszt minimalny 19, 00 zł (do większości dużych miast w Polsce; koszt całkowity zależny od miejscowości dostawy; szczegóły na www.dpd.com.pl. 

  W przypadku zamówień większych ilości ciężkich produktów lub przesyłek zagranicznych należy skontaktować się ze Sklepem – mailowo lub telefonicznie – celem ustalenia dokładnych kosztów przesyłki.

W przypadku wysyłki na terenie Unii Europejskiej pobierana jest opłata za dostawę zgodna z cennikiem Poczty Polskiej ( przy uwzględnieniu wagi przesyłki do 2 kg ). Opłata za takie zamówienie i przesyłkę musi zostać dokonana przelewem przed wysłaniem towaru do Klienta. Nie ma możliwości realizacji takiej przesyłki „za pobraniem”. W przypadku gdy waga przesyłki przekroczy 2 kg, do ceny towaru zostanie doliczona kwota stanowiąca równowartość kosztów wysyłki o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

4. Możliwy jest również osobisty odbiór zamówionego towaru w siedzibie Sklepu przy ul. Dąbrowskiego 2 w Pyskowicach k/Gliwic, woj. śląskie - po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (nr :570654984) dnia i godziny odbioru.

W takim przypadku płatności za towar można dokonywać tylko gotówką bezpośrednio przy odbiorze lub drogą elektroniczną – przelewem elektronicznym poprzez Internet 

5. Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia oraz o wysyłce towaru. Termin dostawy towaru wynosi od 48 godzin do 4 dni roboczych liczonych od dnia wysyłki ze Sklepu. W okresach przedświątecznych lub przed dniami ustawowo wolnymi od pracy (m. in. Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok, 1 i 3 Maja, Boże Ciało) czas dostarczenia przesyłki może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu.

6. Koszty przesyłki towaru obciążają w całości Klienta i są każdorazowo doliczane do ceny towaru po przyjęciu złożonego przez Klienta zamówienia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia częściowo lub w całości w przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny z przyczyn niezależnych od Sklepu. Kupujący zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie po powstaniu w/w przyczyny drogą mailową lub telefoniczną.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia częściowo lub w całości w przypadku wstrzymania lub wycofania poszczególnych towarów (w tym suplementów diety) z obrotu przez właściwe instytucje. Kupujący zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie po powstaniu w/w przyczyny drogą mailową lub telefoniczną.

VII. Zwroty towaru, odstąpienie od umowy

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej ze Sklepem bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki z towarem . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli zaś Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę i potwierdził zamówienie, oferta przestaje wiązać.

4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient nie ponosi kosztów związanych z realizacją umowy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostarczenia przesyłki w inny, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów oraz zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy Klient zobowiązany jest odesłać do Sklepu towar w stanie niezmienionym, dowód zakupu (paragon fiskalny lub rachunek) oraz dołączyć informację o sposobie zwrotu zapłaconej ceny: na rachunek bankowy klienta lub przekazem pocztowym.

Stan niezmieniony oznacza brak śladów użycia oraz uszkodzenia a w szczególności otwarcia butelki lub torebki, zniszczenia etykiety na butelce lub zniszczenia opakowania preparatu lub towaru, zanieczyszczenia towaru lub opakowania substancjami obcymi, np. brudem lub tłuszczem z rąk, farbą, klejem, wodą, rozpuszczalnikiem

6. Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu towaru na rzecz Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Po otrzymaniu w/w oświadczenia wraz z towarem Sklep zwróci wszystkie dokonane przez klienta płatności, w tym równowartość zapłaconej za towar ceny oraz kosztów dostarczenia rzeczy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia i towaru.

9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy sprzedanej z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty towaru będą przyjmowane tylko i wyłącznie na warunkach określonych w postępowaniu reklamacyjnym.

VIII. Reklamacje

1. W chwili odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona, czy nie nosi śladów otwierania oraz czy przesłany towar nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w stanie przesyłki należy sporządzić w obecności kuriera stosowny protokół – co jest niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji, oraz niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji.

2. W przypadku stwierdzenia w przesyłce innych nieprawidłowości ( wada zawiniona przez producenta, brak całości lub części zamówionego towaru, wysłanie niezamówionego towaru ) należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

3. Złożona przez klienta reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwrotu towaru. O sposobie rozpoznania reklamacji klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

4. Do reklamowanego produktu klient zobowiązany jest dołączyć oryginał otrzymanego wraz z towarem paragonu fiskalnego lub rachunku, które zostaną w odpowiedni sposób skorygowane. W razie niedostarczenia tych dokumentów reklamacje nie będzie rozpatrywana.

5. W przypadku uwzględnienia złożonej reklamacji, po ustaleniu z Zamawiającym, Sklep dokona powtórnej wysyłki towaru wolnego od wad lub zwróci zapłaconą cenę za towar wraz z kosztami wysyłki w wysokości poniesionej przez Klienta.

Koszty ponownej wysyłki towaru w takim przypadku ponosi w całości Sklep.

6. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: receptor@poczta.onet.pl.

IX. Ochrona Danych Osobowych

1. W zakresie niezbędnym do korzystania z usług Sklep wymaga podania w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP.

2. Administrator przetwarza Dane Osobowe jedynie w celu sprzedaży towaru, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sklep do przetwarzania

danych osobowych.

4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej mającej na celu umożliwienie skorzystania ze Sklepu. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.

5. Sklep może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe Klienta osobom trzecim tylko i wyłącznie w przypadku gdy: Klient wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa.

6. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Klient powinien zadbać o ich uaktualnienie.

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.toksyny.com.pl  dla wszystkich potencjalnych Klientów.

2. Sklep może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i wiążą Klientów z dniem publikacji ich na wskazanej powyżej stronie www.

3. Do oceny skutków prawnych postanowień niniejszego Regulaminu oraz w sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają tylko i wyłącznie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy

z dnia 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, a wszelkie kwestie związane z umowami zawieranymi przez Sklep z klientami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.

4. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z umowami sprzedaży zawieranymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Gliwicach.

5. W przypadku, gdyby treść niniejszego Regulaminu została przetłumaczona na języki inne niż język polski, wszelkie wątpliwości interpretacyjne bądź semantyczne będą rozstrzygane według reguł obowiązujących w języku polskim zaś za autentyczną i wiążącą uznana będzie tylko i wyłącznie wersja w języku polskim.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy i zwrotu towarów. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy